Skärmklipp 2016-06-29 15.36.26

NYHETER

2012 > 12

Anna Öster & Sara Sandanam

Ross Arkitektur & design - Sandanam & Öster

 

Som en naturlig fortsättning av att vara ledande med att erbjuda egen exklusiv design i livsbejakande tidlös miljö har Ross nu ytterligare utökat servicenivån när det gäller inredning av sina projekt.

 

Anna Öster och Sara Sandanam, två välkända inredare, som tillsammans driver företaget Sandanam & Öster går nu in i ett helt nytt samarbete med Ross. Duon som gemensamt har många års erfarenhet med att skapa fantastiska livsmiljöer kommer nu erbjuda sina tjänster till Ross kunder. Allt från enstaka inredningskonsultationer till totalt genomförda inredningar i såväl nybyggnationer som befintliga hem.

 

Kännetecknade för Anna och Saras arbete är att de alltid är mycket lyhörda och uppmärksamma på att sätta sig in i de önskemål, drömmar och den känsla som kunden vill uppnå. Eller som de själva uttrycker det; "Harmonin och trivseln är direkt kopplat till det inre hos personerna som skall bo där". Detta kombinerat med att stor vikt läggs på känsla och balans i slutresultatet ger mycket nöjda beställare.

 

Sandanam & Öster har senast arbetat med "Sofias Änglar" i Kanal 5 och "Äntligen hemma" i TV4. Dessutom finns bl.a Riksbyggen, Hemtex och en rad privata hem och publika miljöer med på deras långa referenslista. Ross ser fram mot att kunna erbjuda tjänsten fr.o.m februari 2013. Intresseanmälan.

I samarbete med SSRS, Sjöräddningssällskapet, designar Ross nu Ekerös nya sjöräddningsstation.

Uppdraget har givits till Ross efter noggranna förberedelser från SSRS där en partner sökts som skulle kunna förvalta den unika själ och historia Sjöräddningssällskapet har.

 

Vid senaste genomgång av hittills skapat material var beställarna helt mållösa och efter presentationen överlyckliga över sitt val av arkitekt. Arbetet fortsätter nu med att färdigställa skisserna. Avsikten är att i starten av 2013 presentera ett skarpt förslag till Ekerö kommun. 

 

SSRS är en ideell organinsation och som sådan beroende av bidrag från företag och privata. Ross har därför valt att sponsorera stora delar av projekteringen genom starkt reducerade arvoden. Allmänheten, företag och organisationer kommer så småningom även de att erbjudas att vara med. Intresserade kan dock redan nu anmäla sitt intresse via Ross här, så förmedlar vi den vidare till SSRS. Alla bidrag är välkomna, så var med och investera i framtidens moderna sjöräddning. De räddar liv, med garanti!

Villa Frihet, som är vårt senaste tillskott i Limited edition design, har fått en flygande start sedan presentationen i november. Två exemplar är redan under projektering och många förfrågningar  kommer in på just denna villa. Vi välkomnar även dig att kontakta oss.

Läs mer om: Villa Frihet och Limited edition

Ross första villaproject i Norge har nu presenterats för en mycket lycklig beställare.

Villan blir på hela 700 kvm och innehåller hela det register av unik design, funktionella lösningar och ledande byggteknik som gjort Ross så känd inom livsbejakande tidlös boendemiljö.

 

Projektet går nu vidare in i nästa fas där bygglovshandlingar och arbetshandlingar skall tas fram inför den efterlängtade byggstarten. Bildmaterial kommer inom kort presenteras under exklusiv design.

Som ett led i Ross ständiga förnyelse inför vi nu BIM.

Building Information Modeling är ett system som gör det möjligt för alla involverade konsulter i ett projekt att arbeta med samma modell parallellt. Detta ger en säkrare, snabbare och kostnadseffektivare process. Komplikationer och krockar mellan olika dicipliner undviks på ett tidigt stadie och höjer kvalitéen på slutprodukten. Ur systemet kan utöver 3D modell också 4D (modell +Tid) och 5D (modell+tid+kostnad) tas fram. Avsikten är att alla projekt kommer att projekteras med BIM men då det kräver att samtliga partner implementerar systemet så kommer en övergångsfas förväntas innan det fungerar helt som avsett.

Läs mer om BIM.

Arkiv

Senaste nyheter