Skärmklipp 2016-06-29 15.36.26

Bygglovsfri Rossvilla!

För att öka möjligheterna att skapa fler nya boenden valde regeringen i somras att tillåta en bygglovsbefriad fristående byggnad på 25 kvadratmeter. Ett så kallat Attefallshus! Man gav även lov att bygga till sitt nuvarande boende med 15 kvadratmeter utöver gällande detaljplan.

Pål Ross har nu tillsammans med IsoTimber arbetat fram en första exklusiv Attefallsstuga som skall byggas upp under en tv-produktion i Stockholmsområdet. Programmet kommer att visas i slutet av året! Information kommer presenteras senare så du inte missar detta.

Flera modeller planeras!

Hör av dig redan nu om du saknar ett bygglovsfritt Rossalternativ för att utvidga ditt nuvarande livsrum. Intresseanmälan!

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter