Skärmklipp 2016-06-29 15.36.26
KUND-AREA

OBS!
KUNDAREA STÄNGS JUNI 2024.
ROSS NYTTJAR NU iBINDER FULLT UT FÖR HANTERING AV RITNINGAR/DOKUMENT.
SPARA DE HANDLINGAR DU VILL HA TILLGÅNG TILL LOKALT PÅ DIN DATOR.Här finner våra kunder, externa konsulter och byggentrepenörer projektspecifika lösenordskyddade sidor.
 

Dessa innehåller bygglovshandlingar, förfrågningsunderlag, A-bygghandlingar, K-handlingar, VVS-handlingar, El-handlingar, Byggbeskrivning, Rumsbeskrivning och perspektiv.

Dessa sidor är en del av Ross IT-satsning för att kvalitetssäkra och effektivisera byggprocessen. 

Kopiering till tredje part eller användande utöver det som är överenskommet är förbjudet. Ritningsmaterialet är skyddat enligt Upphovsrättslagen (1960:729). Otillåten användning medför skadeståndsansvar.
 

Välkommen!

Pre-Client Log-in