Skärmklipp 2016-06-29 15.36.26

NYHETER

2013 > 01

Med avsikt att bidra till en förnyelse av framtidens äldreboende fortsätter nu Ross arkitektur & design sina samtal med tongivande aktörer inom området. Efter inledande samtal med utvalda kommuner, privata aktörer och sakkunniga har nu steget tagits till riksdagsnivå.

 

En riksdagsledamot tog tisdagen den 15 januari emot Pål Ross och Jan Öström för att sätta sig in i vad Ross erbjuder.

 

Riksdagsledamoten, som önskar vara oberoende och därför inte vill presenteras här, är känd för sitt arbete för alla personers rättigheter, med vikt på äldre personer samt HBT personer. Under de senaste åren har också ledamotens insatser för äldres hälsa varit särskilt betydelsefulla.

 

Ross erfarenhet är att våra livsmiljöer har en stark inverkan på vårt välmående och hälsa samtidigt som planerandet av funktioner och rum är avgörande för vad som kan ske i miljön. Detta har har varit tongivande i den arkitektur och design som Ross blivit så känd och uppskattad för. Att få tillgång till en livsbejakande, klimatsmart och tidlös boendemiljö borde därför inte vara ett privilegium som försvinner när man blir äldre och tvingas lämna sin hemmamiljö.

 

Att tvingas flytta från sitt hem skall vändas till att vilja flytta till sitt nya hem. Ross vill därför skapa äldreboende att längta till för hela familjen. Som Pål Ross brukar säga -"Ju äldre man blir desto värdefullare blir varje dag som man har kvar"

Arkiv

Senaste nyheter