Skärmklipp 2016-06-29 15.36.26

NYHETER

2013 > 08

Nytt samarbete för innovativt och klimatsmart byggande.

Ross Arkitektur & design AB har träffat en överenskommelse om samarbete med REHACT AB, ett av Sveriges internationellt mest prisade cleantech-företag. Avsikten är att tillsammans stärka varandras unika varumärken och positioner på marknaden för klimatsmart och innovativt byggande.

Ross’ nya samarbetspartner, REHACT AB, utvecklar och säljer det prisbelönta klimatsystemet Rehact Energy System som sänker behovet av extern energi för värme, kyla och ventilation i byggnader. Företaget har av Världsnaturfonden, WWF, utsetts till ett av Sveriges mest lovande miljöteknikföretag och finns med på USA:s ambassadör Woods lista över svenska miljöteknikföretag med utvecklingspotential.

–Vi håller oss kontinuerligt uppdaterade med nya byggnadstekniska landvinningar och granskar mycket kritiskt material och konstruktioner innan vi implementerar dem som en del av vår standard, säger Pål Ross, VD och arkitekt i Ross Arkitektur & design AB. Det nya samarbetet med REHACT är ett viktigt inslag i vår unika mix mellan ultramodern och klassisk design i samspel med naturen.

–REHACT och Ross är två företag med samma inriktning mot resurseffektivt och miljömässigt uthålligt byggande. Vårt samarbete kommer att gynna våra respektive bolag och öka omsättningen, säger Svante Bengtsson, VD i REHACT AB.

Arkiv

Senaste nyheter