Skärmklipp 2016-06-29 15.36.26

Ross förnyar Stenhamra centrum!

På beställning av Ekerö bostäder har Ross fått förtroendet att designa det nya bostadsområde som skall etableras i Stenhamra centrum. Ross unika design och förmåga att skapa spännande och livsbejakande miljöer kommer här in i ett sammanhang där 29 nya lägenheter skall kunna erbjudas till ortens innevånare. Avsikten är också att på sikt skapa en starkare och tydligare identitet för Stenhamra som idag saknas.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter