Skärmklipp 2016-06-29 15.36.26

Ross förnyar med BIM!

Som ett led i Ross ständiga förnyelse inför vi nu BIM.

Building Information Modeling är ett system som gör det möjligt för alla involverade konsulter i ett projekt att arbeta med samma modell parallellt. Detta ger en säkrare, snabbare och kostnadseffektivare process. Komplikationer och krockar mellan olika dicipliner undviks på ett tidigt stadie och höjer kvalitéen på slutprodukten. Ur systemet kan utöver 3D modell också 4D (modell +Tid) och 5D (modell+tid+kostnad) tas fram. Avsikten är att alla projekt kommer att projekteras med BIM men då det kräver att samtliga partner implementerar systemet så kommer en övergångsfas förväntas innan det fungerar helt som avsett.

Läs mer om BIM.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter