Skärmklipp 2016-06-29 15.36.26

Månadens projekt presenterat för Anna & Emil

Ross presenterade månadens projekt för de två lyckliga beställarna, Anna & Emil.

 

Deras fantastiska tomt har en detaljplan som ställer stora krav på husets utseende och beredningen av marken. Samtliga dessa faktorer har Pål Ross lyckats nyttja på ett sådan sätt att full harmoni har uppstått mellan beställarnas drömmar och visioner och de faktiska förutsättningar platsen ger.

 

Det lyckliga paret skall nu smälta alla intrycken för att sedan tillsammans med Ross ta projektet genom bygglovsansökan. Bilder från det vackra huset kommer presenteras efter beviljat bygglov.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter