Skärmklipp 2016-06-29 15.36.26

LIMITED EDITION

Villa Kuben

Beskrivning

Hustyp: LIMITED EDITION. Ett plan + atrium + takterrass

Nettoarea m2: 177
Nödvändig byggrätt m2: 199 (224 ink skärmtak)

 Nyhet! Ross Finans
 

Kuben är en mer stringent version av Atrium 360° som är ett atriumhus med ädla proportioner. I Kuben har det klassiskt kvadratiska kombinerats med en perfekt cirkel vilken i sin enkla geometriska form förenar en spännande arkitektonisk utmaning som tillvaratar ljusets flöde och utnyttjar yta på bästa sätt.


Kuben förenar ett luftigt kök och matsal med generösa sällskapsytor som vardagsrum och bibliotek. I en mer privat del av huset har masterbedroom och tre barnsovrum placerats.

Entrén och husets sällskapsutrymmen har kontakt med en atriumgård i husets hjärta. Denna egenskap skapar som en svävande gräns mellan ute och inne en känsla av ljus och rymd.


I atriumgården finns plats för att skapa en inspirerande miljö för avskiljd rekreation och vila. Kanske ett varmbad i japansk stil eller en prunkande trädgård. Endast fantasin sätter gränser. Från atriet utgår en trappa som leder upp till en generös takterrass som blir helt avskild och privat då trappan har sin början i atriet. Här finns oceaner av plats för social samvaro och grillfest får en helt ny dimension. En avskiljd pool kan med fördel placeras här för maximal upplevelse sommar som vinter.

Tekniskt föreslås även denna villa med en platsgjuten stomme där EPS-element används som form och isolering. Gjutna bjälklag med vattenburen golvvärme som levereras av en värmepump. Materialvalen och utrustning är som vanligt gjorda för att säkra skönhet, ett högt värde och ett minimalt underhåll. 

Live in a Work of Art ®