Skärmklipp 2016-06-29 15.36.26

Frågeformulär - Teknisk utrustning

  • Normalt går det inte att leverera värme sommartid.

  • Kyld tilluft innebär att man kan sänka inblåsning temperaturen från 28 grader på sommaren till 18 grader. Detta innebär inte att innomhustemperaturen når 20 grader på sommaren.

    Luftkonditionering innebär att vatten-buret kylsystem som tar ner temperaturen.

  • Frånluft: GDPF
    Tilluft: AIRY

Teknisk utrustning

Läs gärna denna pdf om Teknisk utrustning för mer information.