Skärmklipp 2016-06-29 15.36.26

Frågeformulär

Dessa frågeformulär fungerar som stöd och inspiration i beslutsprocessen kring den fasta inredningen. Val av leverantör och produkter i denna sammanställning utgår ifrån de leverantörer som ROSS arkitektur & design ab har avtal med samt arkitektkontorets egna val. Önskar ni kontakt med någon av dem så förmedlar vi gärna det.

Frågorna är uppdelade i fyra delar som ni når genom att klicka på länkarna nedan. När ni trycker sänd skickas dessa formulär till oss på ROSS och era svar ligger till grund för rumsbeskrivningen och den övriga projekteringen av bygghandlingarna. Det finns en ruta för arkitektens val överst inom varje kategori, som ni kan kryssa i om ni vill överlåta valen åt oss istället för att fylla i formulären. Vissa val kan delas in i hög, mellan och låg prisnivå. Även den låga prisnivån håller en god kvalité och är inte det billigaste man kan hitta på marknaden. Svaren i dessa formulär är inte huggna i sten utan kan ändras efter att ni sett granskningshandlingarna, men det är inte lika tidseffektivt.

Ni kan fylla i och skicka formulären flera gånger om ni bara hinner halva första gången, se bara till att nämna vilket projekt det gäller. Om ni vill berätta mer än ni skriver här är ni välkomna att skicka ett dokument, ett mail eller att ringa.