Skärmklipp 2016-06-29 15.36.26

COMMERCIAL

20´ etagen på wenner gren centret

Att förädla och förfina arbetsmiljön är minst lika viktigt som vår boendemiljö. De flesta av oss använder nästa lika mycket tid på jobbet som hemma och det är därför extremt avgörande hur en verksamhets lokaler utformas. Med rätt val skapas en dynamisk och hälsofrämjande miljö där personalen trivs och kan nyttja sin fulla potential.

Detta är några av Ross grundstenar och något som tilltalade vår beställare för detta projekt. Lokalen som är ca 400 kvm har ett fantastiskt läge på 20:e etagen i Wenner Gren Centret och hela hela våningsplanet ingick i beställarens nya placering. Ett förslag var redan framtaget som löste utrymmesbehoven på ett traditionellt korridorbaserat sätt. Ross ifrågasatte lösningen och erbjöd sig att skapa något som var både funktionellt, vackert och nyskapande. Två veckor gavs som deadline för uppdraget!

Efter två veckor presenterade Ross analys & design för styrelsegruppen. Det vart omedelbar succé och designen antogs enhäldigt!
Tio poäng av Tio möjliga! När det senare presenterades för fastighetsägaren Fabege var lovorden lika starka och något av det bästa de sett. 80% av korridorerna var nu borta och fler arbetsplatser kunde erbjudas. Ljus och avskärmning och kontroll av detta fanns också med i analysen.

Möte med ansvarig entreprenör hölls kort därefter och inom två månader var projektet färdigt för inflyttning.
Alla parter arbetade professionellt och med en klar bild av slutresultatet.

Och personalen älskar sin nya arbetsplats!
 

tidigare förslag vs. ross förslag

bilder färdig kontor

projekteringsbilder