Skärmklipp 2016-06-29 15.36.26

COMMERCIAL DESIGN

Ross skapar lägenhetskomplex

Lägenhetskomplexet är framtaget åt ett bostadsbolag i Stockholm som önskar förnya sitt utbud med vårt unika formspråk och kvalitet. Avsikten är att kombinera en kostnadseffektiv produktion med en högre materialstandard till samma pris som deras nuvarande bestånd.Förslaget bygger på moduler som kombineras i olika våningsantal och sammanlänkas med trapphus som samtidigt tar upp vinkelförändringar mellan huskropparna. Byggnaderna gjuts på plats och putsas vita med självrengörande puts. Med enkla medel, som bearbetningen av putsen, fönsters proportioner och Ross karakteristiska kornischer uppnås en elegant miljö. Stor hänsyn har tagits till samspelet med platsen och skalan på omkringliggande bebyggelse.