Skärmklipp 2016-06-29 15.36.26

COMMERCIAL

FABAMO, danderyd

Utgångspunketn var en smal, relativt mörk lokal.
Nytt format och önskemål om en välkomnande, affärsmässig och skarp profil önskades  i detta utmanande projekt.
Ross presenterade en helhetslösning med alla våra signum som gjorde beställaren helnöjd.

Samtidigt säkrades en arbetsmiljö att längta till varje dag!