Skärmklipp 2016-06-29 15.36.26

COMMERCIAL

ateljé VID DrottningholmS SLOTT

Ross arkitektur & design kan nu välkomna sina beställare och samarbetspartner till nya lokaler i Hertigarnas Stall.

Stallet som har anor helt tillbaka från 1700-talet tillhör Drottningholms Slott och har slottet med sin vackra park som närmaste granne.

Ross erbjöds att hyra den undermåligt ombyggda lokalen i Hertigarnas Stall tillhörande Drottningholm Slott och bestämde sig för att återskapa lite historia och en skapa en dynamisk och representativ arbetsmiljö.
> Forts...

Beskrivning

Med samtliga instansers godkännande (fastighetsägare, byggnadsnämnden och länstyrelsen) revs all gammal inredning och ytskikt från 1970 och en omfattande restaurering och ombyggnad påbörjades. Valven öppnades, det nedsänkta taket togs bort, ljuskornischer byggdes, väggarna putsades, skiffer lades på golven, RWC förgylldes, och generellt valdes material som uttryckte ”Hertigarnas Stall.” 

Det som en gång var vagnsrum har nu med Ross hjälp förvandlats till en attraktiv mötesplats för design och arkitekturintresserade beställare som önskar få en unik livsmiljö skapad av Pål Ross.

Flera av våra ledande leverantörer har gått in i projektet och med hjälp av sponsring tagit emot Ross erbjudande om att synas i detta exklusiva gemensamma sammanhang.

Ross har lyckats kombinera det öppna kontorslandskapets fördelar med tydliga rumsbildningar kring det centralt placerade runda konferensrummet.
En tydlig entrésituation och genomarbetad ljussättningen möter besökare och personal. Det delvis glasade konferensrummet delar upp vår arbetsyta yta i tydliga rum och rörelsemönstret är mjukt och naturligt. De gedigna materialvalen, genomarbetade detaljerna och ljusa färgerna utgör vår kreativa och glada arbetsmiljö. Arbetsmiljön upplevs dynamisk och samstämd och visar vad vi står för inom skapandet av livs- och arbetsmiljöer.
 

Planritning Före
Planritning Efter