Skärmklipp 2016-06-29 15.36.26

Grönt Byggande.

Betong som effektivt värmemagasin.
Text: Markku Björkman
Under senare år har flera byggföretag och arkitekter bevisat att det går att bygga effektiva lågenergihus även i betong. Ett sådant nyskapande husprojekt i Haninge söder om Stockholm blev färdigt i slutet av förra året.
Läs hela artikeln i bifogad pdf.

Urval artiklar